Công Ty Ki Ba (TNHH)

(5 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Tiêu Long - Xã Tương Giang - Thị Xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, Socialist Republic of Viet Nam

Điện thoại liên hệ

+84913568894

Ngành hàng

SẢN PHẨM OCOP