Công ty TNHH PTK 879 Việt Nam

(10 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

CL4, CL 28 khu Bãi Lán, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh, Socialist Republic of Viet Nam

Điện thoại liên hệ

0911 311 879 – 0222.3878879

Ngành hàng

Thực Phẩm