Công ty TNHH Trang trại xanh Khương Huy

(7 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Điện Tiền, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Socialist Republic of Viet Nam

Điện thoại liên hệ

0944.577.658

Ngành hàng

Thực Phẩm