Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022 (17-03-2022)

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ- SCT ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Giám đốc Sở Công thươngBắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công; Chương trình Tiết kiệm năng lượng; Chương trình Công nghiệp hỗ trợ; Chương trình Xúc tiến thương mại; Chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2022.

Nhằm tôn vinh các sản phẩm đạt chất lượng cao tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia vào trung tuần tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.Thời gian và địa điểm tổ chức bình chọn dự kiến như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Sở Công Thương Bắc Ninh.

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng triển khai lập danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 (theo mẫu phụ lục đính kèm).Hồ sơ và sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia bình chọn được gửi về Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh; Địa chỉ: số 7 Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh; Điện thoại: 0222.3855.369; Fax: 0222.3855.369; Di động (đ/c Nguyễn Hữu Hoằng): 0912.437.343./.

Mẫu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại đây./.


Quảng cáo