Sau giải thưởng năm 2010 và 2011, năm 2016 Hyundai một lần nữa đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh tại Đức nhận giải thưởng cao nhất trong Báo cáo chất lượng 2016 do Auto Bild thực hiện.gg

Quảng cáo