MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN THAM GIA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẮC NINH (20-10-2017)
Trung tâm XTTM Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử (Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn đăng ký thành viên tham gia Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh.

Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh (http://ecombacninh.vn) được thiết kế, xây dựng theo chương trình thương mại điện tử Quốc gia; Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Công thương Bắc Ninh) được giao quản lý, phát triển. Đây là kênh thương mại điện tử mới chuyên hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng của địa phương mua bán sản phẩm hàng hóa thông qua môi trường trực tuyến.
 
Mục đích hoạt động của Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh nhằm giới thiệu các doanh nghiệp, sản phẩm có uy tín, chất lượng trên thị trường, đồng thời hỗ trợ kết nối mua bán giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hỗ trợ bán lẻ giữa doanh nghiệp, cơ sở SXKD với người tiêu dùng của địa phương và cả nước (B2C).
 
Trung tâm XTTM tổ chức hội nghị giới thiệu và hướng dẫn đăng ký thành viên tham gia giao dịch trên Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh như sau:
- Thời gian: 8h00 ngày  24/10/2017 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Sở Công thương Bắc Ninh (Số 7 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh).
 
Trung tâm Xúc tiến thương mại Bắc Ninh kính mời các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tham dự Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn đăng ký thành viên tham gia Sàn thương mại điện tử Bắc Ninh.
 
Thông tin đăng ký xin điền theo mẫu đính kèm gửi về
Trung tâm xúc tiến thương mại Bắc Ninh. Số 7, Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh trước ngày 23/10/2017 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số: 0976.739.962 (đ/c Huy).


Quảng cáo